Kancelaria prawna
Sędzia pokoju
Sędzia pokoju

Sędzia pokoju

Sędzią najniższego stopnia jest sędzia pokoju. Jest to funkcja, jaka sprawuje piecze nad sądami najniższej instancji w Stanach Zjednoczonych. Osoba zajmująca to stanowisko ma za zadanie orzekać o winie w przestępstwach drobnych oraz wykroczeniach drogowych. Ponadto sędzia pokoju to także osoba mająca uprawnienia do udzielania ślubów. Co do reguł obowiązujących natomiast w Wielkiej Brytanii to jest to sędzia lokalny, który nie ma wynagrodzenia. W Polsce o sędziach pokoju można było mówić w czasach Księstwa Warszawskiego a także Królestwa Polskiego 1808 – 1915.

Generalnie specjalista miał przewodzić rozprawom oraz był nim mianowany człowiek wybierany przez mieszkańców konkretnego okręgu sądowego. Kadencja sędziego pokoju trwać miała pięć lat. By być sędzią trzeba było mieć nieposzlakowaną opinię, zaufanie publiczne, ukończone trzydzieści lat, mówić biegle w języku polskim zarówno na piśmie, jak i w mowie, mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ostatecznie jednakże sędziego pokoju zniesiono Ustawą z dnia 9 kwietnia 1938 roku.