Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy

Już w okresie rozbiorów Polski pojawił zawód dobrze dziś znany, związany z prawem, to jest stanowisko rzecznika patentowego. Tym mianem określa się prawnika bądź też inżyniera, który zajmuje się udzielaniem prawnej i technicznej pomocy osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym a także podmiotom gospodarczym. Owe konsultacje są realizowane w sprawach własności przemysłowej. Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym został wydany przez Naczelnika Państwa już w 1918 roku. Dzisiaj ta profesja istnieje w oparciu o ustawę o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001 roku.

Reguluje ona zasady oraz sposób pracy rzeczników patentowych. W tejże ustawie znajduje się także zakres działania samorządu tychże specjalistów oraz szczegółowo określone są wszelkiego typu formy realizacji tej profesji. Rzecznicy patentowi wszyscy wspólnie tworzą Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Jest to samorząd zawodowy, jaki ma na celu reprezentację tejże profesji oraz realizujących ją specjalistów, a także sprawuje pieczę oraz kontroluje wykonywanie tego zawodu.