Kancelaria prawna
Referendarz sądowy
Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Jednym ze stanowisk w sądach powszechnych oraz administracyjnych w naszym kraju jest stanowisko referendarza sądowego. Jest to organ, który wykonuje czynności dotyczące ochrony prawnej niebędącej wymiarem sprawiedliwości. Generalnie referendarz sądowy działa na wzór takiej samej instytucji jak Rechtspfleger w Niemczech oraz Austrii. Odpowiednikiem jest natomiast Greffier we Francji. Jeżeli chodzi o kompetencje opisywanego specjalisty z zakresu nauk prawniczych, to jest to organ procesowy, który zajmuje się prowadzeniem wieczystoksięgowego postępowania, rozpoznawaniem wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, wydawaniem nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, a także rozpoznawaniem wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz stronę autora: łazienki Kraków