Kancelaria prawna
Radca Prokuratorii Generalnej
Radca Prokuratorii Generalnej

Radca Prokuratorii Generalnej

W Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa czynności procesowe wykonuje Radca Prokuratorii Generalnej. Ogólnie można mówić o dwóch podstawowych kategoriach radców Prokuratorii Generalnej – radca oraz starszy radca. Mianowanie ich należy natomiast do Prezesa Prokuratorii Generalnej. https://aquatechnika.com.pl/pl/zbiorniki-i-mobilne-stacje-paliwa/stacjonarne-stacje-paliwa-on By móc zostać radcą, konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego, musi korzystać z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich, mieć studia wyższe prawnicze oraz tytuł przynajmniej magistra. Na tym stanowisku powinna także pracować osoba mająca uprawnienia radcy prawnego, notariusza oraz adwokata. Zajmuje ona stanowisko sędziego sądu powszechnego czy też pełni rolę sędziego sądu administracyjnego lub wojskowego.

Ponadto może to być osoba zajmująca stanowisko prokuratora. Nie może być to człowiek karany za przestępstwa, w tym także przestępstwa skarbowe. Ma odznaczać się też nieposzlakowaną opinią. Warunkiem niezbędnym jest, aby radca nie wykonywał mandatu senatora, posła czy radnego. Nie może też przynależeć do jakiejkolwiek partii politycznej.