Kancelaria prawna
Radca prawny
Radca prawny

Radca prawny

Zawodów prawniczych jest dzisiaj sporo. Sukcesywnie kontynuowane są one od lat na rynku pracy, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów prawa. By jednakże móc w tych profesjach pracować, konieczne jest dostanie się na aplikację, wcześniejsze zdanie egzaminu państwowego a dopiero później rozpoczęcie kilkuletniej aplikacji. Po tym znowu czekają absolwentów testy, a ich pozytywny wynik jest przepustką do zajęcia się tego rodzaju profesją na wszelkie sposoby. Jednym z ciekawych zawodów prawniczych okazuje się zawód radcy prawnego. Jest to osoba, która z wykształcenia jest prawnikiem i która świadczy rozległy zakres pomocy prawnej wszelkiego typu osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym a także podmiotom gospodarczym.

Celem jego działania jest sporządzanie wiarygodnych opinii prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawniczych, wydawanie osądów, udzielanie konsultacji oraz porad. Ponadto radca prawny zajmuje się również opracowywaniem projektów aktów prawnych. Występuje on także przed urzędami oraz sądami. To, aby w ogóle zawód radcy prawnego mógł istnieć również musi być regulowane przez określone rozporządzenia, chodzi mianowicie o ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Zorganizowanie radców prawnych jest ustalane na zasadach samorządu zawodowego. Jeżeli chodzi o osobowość prawną, to jednostkami organizacyjnymi samorządu mającym ja są okręgowe izby radców prawnych. Należy też wyróżnić instytucję jaką jest Krajowa Izba Radców Prawnych. Generalnie wielu przeciętnych obywateli, mających potrzebę skorzystania z usług prawniczych od doświadczonego eksperta, nie dostrzega zasadniczej różnicy, jaka tkwi między radcami prawnymi oraz adwokatami. Radca prawna ma sposobność udzielania pomocy w stosunku pracy, z kolei adwokaci takiej możliwości nie mają. Wraz z biegiem czasu radcy prawni mają coraz szerszy zakres pracy. Mogą mieć naprawdę rozległe uprawnienia, co ostatecznie zostało uregulowane w przeciągu paru ostatnich lat. Specjaliści mogą występować przed organami, sądami przedstawiając nie tylko sprawy z zakresu gospodarczego, pracowniczego, administracyjnosądowego oraz cywilnego i administracyjnego, ale również rodzinnego.

Ponadto specjaliści tej materii mają opcję obrony w sprawach o wykroczenia. Mogą też pełnić funkcję pełnomocnika i obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Takie regulacje wprowadzone zostały względem charakteryzowanej profesji 1 lipca minionego roku.