Kancelaria prawna
Adwokat
Adwokat

Adwokat

Słowo adwokat wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi etymologicznie od sformułowania advocatus i advocare. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „wzywać na pomoc”. Pod pojęciem tejże profesji rozumie się świadczenie pomocy prawnej polegającej między innymi na przygotowywaniu różnorodnych opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych a także udzielaniu konsultacji oraz porad prawniczych. Ponadto adwokaci występują w imieniu swych klientów – czy to organizacji, czy też osób fizycznych, czy także podmiotów Osłony silnika gospodarczych – przed instytucjami urzędowymi oraz sądami. Adwokaci bardzo często określani są jako obrońcy sądowi, a także nierzadko dość błędnie myleni z radcami prawnymi.

Radca ma dość szerszy zakres działania. Istnienie zawodu adwokata w naszym kraju wynika z ustawy z dnia 26 maja 1982 roku. Generalnie adwokaci mają na tyle rozległy zakres pełnienia swych obowiązków zawodowych, iż mogą wybierać formę, która im najbardziej odpowiada. Dopuszczalne jest zarówno wykonywanie solgar tejże profesji indywidualnie, działając w pojedynkę, jak także pracując w zespołach adwokackich w kancelariach grupowych. By być adwokatem trzeba z zawodu zostać najpierw prawnikiem. Ukończenie wyższych studiów kierunkowych jest w tym przypadku niezbędne. Ponadto musimy także przejść aplikację adwokacką, jaką jest nic innego jak praktyka. Ponadto adwokat musi zdać egzamin adwokacji. Jeżeli prawnik posiada tytuł naukowy to jest profesorski lub doktora habilitowanego w sferze prawa nie jest już obowiązkowe odbycie aplikacji orz przystępowanie do egzaminu adwokackiego.

Adwokat udziela rozmaitych rodzajów wsparcia prawniczego – od konsultacji i porad, przez przygotowywanie aktów prawnych oraz występowania przed urzędami i sądami. Zgodnie z aktualnymi danymi w naszym kraju istnieje ponad siedem tysięcy adwokatów. Wyróżnia się rozmaite organy adwokatury – na szczeblu centralnym mowa o następujących organach: Krajowy Zjazd Adwokatury, Wyższa Komisja Rewizyjna, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury.