Mecenas

Termin mecenas w dziedzinie prawa stanowi zwrot grzecznościowy, który jest stosowany w branży szeroko prawniczej. Tytuł ten jest uznawany wyłącznie w naszym kraju i tylko w Polsce jest stosowany. Pojęciem mecenasa określa się radcę prawnego oraz adwokata. Można powiedzieć, iż jest to miano zwyczajowe.https://www.flasz.pro/ Samo słowo mecenas natomiast etymologicznie pochodzi od przydomka Gaiusa Cilniusa Maecenasa, który był opiekunem, czyli właśnie mecenasem Oktawiana Augusta.