Kancelaria prawna
Patron
Patron

Patron

W dawnych czasach pojawiło się określenie patron, które kierowane było w kierunku zastępcy adwokata. Na chwilę obecną to pojęcie również funkcjonuje i jest ono używane w odniesieniu do osób realizujących  rozmaite profesje o charakterze prawniczym – sędziów, radców, notariuszy, prokuratorów, komorników. Chodzi także o patronów opiekujących się aplikantami do tego typu zawodów.