Kancelaria prawna
Asystent sędziego
Asystent sędziego

Asystent sędziego

Specjalistą z zakresu nauk prawniczych jest asystent sędziego. Funkcję tą zajmuje osoba, która pracuje w sądzie i z wykształcenia jest prawnikiem, mając przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Jego działalność opiera się na prowadzeniu zaawansowanych czynności administracji sądowej. Ponadto przygotowuje także sprawy sądowe do ich rozpoznawania. Jest to stanowisko, jakie funkcjonuje w rozmaitych sądach – administracyjnych, wojskowych i powszechnych. Warto wiedzieć, że asystent sędziego ma na celu pomoc i wsparcie udzielane sędziemu. Musimy pamiętać o tym, że są to takie czynności, jakie nie są związane z orzekaniem, bowiem ta kwestia to już obowiązek wyłącznie sędziego.

Asystent wykonuje poszczególne zadania w oparciu o zlecenia wydawane przez sędziego, także sędzia kieruje jego działalnością i ją określa oraz wyznacza. Samodzielnie asystenci sędziego mogą przeprowadzać analizy akt spraw w takim zakresie, jaki wyznaczony zostanie przez sędziego. Następny zakres jego obowiązków to też dokonywanie analiz aktów sprawy. Ponadto kierują się oni bezpośrednio do podmiotów oraz fizycznych osób w celu uzyskania niezbędnych informacji oraz dokumentacji, jaka pozwoli na przygotowanie sprawy tak jak należy. Kolejna kwestia to monitorowanie stanu spraw zawieszonych, oczekujących na dalsze czynności oraz odroczonych. Poza samą wiedzą, jaka opiera się na podstawie pięcioletnich studiów wyższych oraz tytułu magistra, osoba chcąca pełnić rolę asystenta sędziego musi być obywatelem RP i mieć opcję korzystania z wszelkich praw cywilnych oraz obywatelskich.

Nie może być to człowiek karany ani młodszy niż w wieku 24 lat. Na stanowisko asystenta wybór odbywa się poprzez organizację konkursu.