Referendarz sadowy

Jednym ze stanowisk w sądach powszechnych oraz administracyjnych w naszym kraju jest stanowisko referendarza sądowego. Jest to organ, który wykonuje czynności dotyczące ochrony prawnej niebędącej wymiarem sprawiedliwości.demineralizator Generalnie referendarz sądowy działa na wzór takiej samej instytucji jak Rechtspfleger w Niemczech oraz Austrii.http://topmarketing.com.pl/ Odpowiednikiem jest natomiast Greffier we Francji. Jeżeli chodzi o kompetencje opisywanego specjalisty z zakresu nauk prawniczych, to jest to organ procesowy, który zajmuje się prowadzeniem wieczystoksięgowego postępowania, rozpoznawaniem wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, wydawaniem nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, a także rozpoznawaniem wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

https://mazurspa.com/sauny-na-podczerwien-c-23_14.html