Sedzia

Funkcjonariuszem publicznym, który ma decydować i orzekać w kwestiach sądowniczych określa się sędziego. Jest to osoba, która działa na zasadach bezstronności oraz niezawisłości. Zawód ten może wykonywać zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zawód ten powołany został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku. Wniosek składa Krajowa Rada Sądownictwa. W naszym kraju o tym, jak wygląda […]

See More

Sedzia pokoju

Sędzią najniższego stopnia jest sędzia pokoju. Jest to funkcja, jaka sprawuje piecze nad sądami najniższej instancji w Stanach Zjednoczonych. Osoba zajmująca to stanowisko ma za zadanie orzekać o winie w przestępstwach drobnych oraz wykroczeniach drogowych. Ponadto sędzia pokoju to także osoba mająca uprawnienia do udzielania ślubów. Co do reguł obowiązujących natomiast w Wielkiej Brytanii to […]

See More

Rzecznik patentowy

Już w okresie rozbiorów Polski pojawił zawód dobrze dziś znany, związany z prawem, to jest stanowisko rzecznika patentowego. Tym mianem określa się prawnika bądź też inżyniera, który zajmuje się udzielaniem prawnej i technicznej pomocy osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym a także podmiotom gospodarczym. Owe konsultacje są realizowane w sprawach własności przemysłowej. Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym […]

See More

Referendarz sadowy

Jednym ze stanowisk w sądach powszechnych oraz administracyjnych w naszym kraju jest stanowisko referendarza sądowego. Jest to organ, który wykonuje czynności dotyczące ochrony prawnej niebędącej wymiarem sprawiedliwości. Generalnie referendarz sądowy działa na wzór takiej samej instytucji jak Rechtspfleger w Niemczech oraz Austrii. Odpowiednikiem jest natomiast Greffier we Francji. Jeżeli chodzi o kompetencje opisywanego specjalisty z […]

See More