Radca Prokuratorii Generalnej

W Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa czynności procesowe wykonuje Radca Prokuratorii Generalnej. Ogólnie można mówić o dwóch podstawowych kategoriach radców Prokuratorii Generalnej – radca oraz starszy radca. Mianowanie ich należy natomiast do Prezesa Prokuratorii Generalnej. By móc zostać radcą, konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego, musi korzystać z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich, mieć studia wyższe prawnicze […]

See More

Radca prawny

Zawodów prawniczych jest dzisiaj sporo. Sukcesywnie kontynuowane są one od lat na rynku pracy, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów prawa. By jednakże móc w tych profesjach pracować, konieczne jest dostanie się na aplikację, wcześniejsze zdanie egzaminu państwowego a dopiero później rozpoczęcie kilkuletniej aplikacji. Po tym znowu czekają absolwentów testy, a ich pozytywny wynik […]

See More

Prawnik

Prawnik to słowo, które funkcjonuje w języku polskim nie od zawsze. Dla określenia osoby zawodowo czy też naukowo powiązanej z dziedziną prawa wcześniej istniało określenie jurysta. By pełnić rolę prawnika, niezbędne okazuje się posiadanie wyższego wykształcenia i studiowanie na uniwersytecie, którego dyplomy są respektowane przez polskie prawo. By realizować konkretne profesje, musimy natomiast przejść jeszcze […]

See More

Patron

W dawnych czasach pojawiło się określenie patron, które kierowane było w kierunku zastępcy adwokata. Na chwilę obecną to pojęcie również funkcjonuje i jest ono używane w odniesieniu do osób realizujących rozmaite profesje o charakterze prawniczym – sędziów, radców, notariuszy, prokuratorów, komorników. Chodzi także o patronów opiekujących się aplikantami do tego typu zawodów.

See More

Mecenas

Termin mecenas w dziedzinie prawa stanowi zwrot grzecznościowy, który jest stosowany w branży szeroko prawniczej. Tytuł ten jest uznawany wyłącznie w naszym kraju i tylko w Polsce jest stosowany. Pojęciem mecenasa określa się radcę prawnego oraz adwokata. Można powiedzieć, iż jest to miano zwyczajowe. Samo słowo mecenas natomiast etymologicznie pochodzi od przydomka Gaiusa Cilniusa Maecenasa, […]

See More

Komornik sadowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie pełni funkcji urzędnika państwowego. Jest to osoba, jaka działa w sądzie rejonowym. Zajmuje się rozstrzyganiem spraw o roszczeniach cywilnych. Odbywa się to na zasadzie przymusu egzekucyjnego. Komornik pracuje poprze robienie spisu inwentarza a następnie przygotowywanie protokołu dotyczącego faktycznego stanu zanim wszczęty zostanie proces sądowy czy też wydane jest […]

See More

Doradca podatkowy

Zgodnie z definicją doradca podatkowy to osoba, która wykonuje zawód polegający jak wskazuje na to już sama nazwa doradztwie podatkowym. Specjaliści udzielają konsultacji oraz wsparcia zarówno osobom fizycznym, jak także podmiotom gospodarczym czy różnego typu instytucjom. Doradca podatkowy określany jest jako zawód wolny, który stanowi profesję zaufania publicznego. Istnieje w naszym kraju na podstawie ustawy […]

See More

Asystent sedziego

Specjalistą z zakresu nauk prawniczych jest asystent sędziego. Funkcję tą zajmuje osoba, która pracuje w sądzie i z wykształcenia jest prawnikiem, mając przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Jego działalność opiera się na prowadzeniu zaawansowanych czynności administracji sądowej. Ponadto przygotowuje także sprawy sądowe do ich rozpoznawania. Jest to stanowisko, jakie funkcjonuje w rozmaitych sądach […]

See More

Asesor

W dziedzinie prawa pod pojęciem asesora kryje się urząd w prokuraturach, izbach komorniczych, w notariacie a także w sądach administracyjnych. Jest to stanowisko, jakie jest wykonywane jest przez człowieka odpowiednio wykształconego, mające odpowiednie kwalifikacje a także duże doświadczenie. Konieczne jest przystąpienie do egzaminu zawodowego. Jeżeli osoba chcąca pełnić tę funkcję pozytywnie wypadnie w okresie próby, […]

See More

Adwokat

Słowo adwokat wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi etymologicznie od sformułowania advocatus i advocare. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „wzywać na pomoc”. Pod pojęciem tejże profesji rozumie się świadczenie pomocy prawnej polegającej między innymi na przygotowywaniu różnorodnych opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych a także udzielaniu konsultacji oraz porad prawniczych. Ponadto adwokaci występują w imieniu […]

See More